;

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en instanties:

  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

NFG logo

  • via de NFG bij Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn).

logo quasir

  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Logo RBCZ

  • TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Logo TCZ