;

Desiree Veelen

Desiree VeelenMijn naam is Desiree Veelen - De Lauwere (1967). Mijn man en ik hebben samen twee volwassen zonen.

Na mijn opleiding voor activiteitenbegeleidster ben ik twintig jaar werkzaam geweest op diverse afdelingen in de ouderenzorg: psychogeriatrie, dagopvang en een afdeling voor somatisch zieke mensen. Daarna maakte ik de switch naar de kinderopvang en na vijf jaar besloot ik in juni 2011 om een eigen bedrijf te starten: Labyrint Advies & Coaching. Ik adviseer basisscholen over de inrichting en implementatie van tussen- en naschoolse opvang van kinderen.

In januari 2012 ben ik gestart met Labyrint Praktijk voor Natuur- en Psychosocialetherapie. In deze praktijk werk ik met mensen van alle leeftijden.

In april 2019 ben ik de samenwerking aangegaan met Bianca van Term - Thimister onder de naam 2connect4u. Onder deze naam bieden wij trainingen, lezingen, workshops en coachingstrajecten aan voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Ik werk zowel indvidueel als met groepen, en vind een persoonlijke aanpak die past bij de client of groep belangrijk. Ik werk graag van mens tot mens.

Bianca van Term-Thimister

bianca2016Bianca heeft ruim 16 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, waarvan ze 12 jaar gewerkt heeft als ambulant hulpverlener met multi-problem gezinnen. Hierbij heeft zij ervaring opgedaan met het werken binnen gezinssystemen, mensen met opvoedingsvragen, levensvragen, lichamelijke klachten, hoog gevoeligheid, diagnose ADHD/ODD, PDD-NOS, dyslexie, faalangst, slaapklachten, angsten, enzovoort.

Daarnaast heeft ze ervaring in het werken binnen de Buitenschoolse Opvang en Kinderopvang. Sinds 2011 heeft zij een eigen praktijk waarin zij werkt met mensen van alle leeftijden en verzorgt zij op maat gemaakte trainingen, cursussen en workshops aan professionals, vrijwilligers en ouders op basisscholen.


( www.praktijkozitdatzo.nl )

Meer artikelen...

  1. Nicole Derks