;

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en instanties:

  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

NFG logo

  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Logo RBCZ

  • TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Logo TCZ