;

Counseling / Coaching

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

Praktijkruimte

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Samen stellen we doelen en bekijken we hoe je deze doelen kunt bereiken.

In tegenstelling tot counseling spoort een coaching direct aan tot actie. Bij coaching ligt de focus op het opdoen van succeservaringen, gedragsveranderingen in werking zetten, gedachten onderzoeken en het veranderen van de omgeving.

Voor wie ?

Voor jongeren en volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Door het voeren van gesprekken krijg je een duidelijker inzicht in jezelf, je problemen en kun je deze zelf oplossen. Wanneer verandering van de situatie niet mogelijk is, wordt er naar mogelijkheden gezocht om daar anders mee om te gaan door middel van de door mij aangeboden therapievormen.